איך לכתוב סקירה ספרותית בעבודה אקדמית?

ישנם שני סוגים של סקירה ספרותית שסטודנטים נדרשים לכתוב: ראשון הינו במסגרת דרישה לכתוב כמשימה בקורס מסוים. השני נכתב עבור עבודה בהיקף רחב יותר, כגון סמינריון. המיקוד והפרספקטיבה של הסקירה  וסוג ההשערות או הטיעון ייקבע לפי סוג הסקירה הספרותית. דרך אחת להבנה של ההבדלים בין שני סוגים אלה תושג באמצעות קריאה של סקירות ספרותיות אשר התפרסמו או הסקירה של תזות ודיסרטציות במסגרת תחום הנושא הרלבנטי של הסטודנט. כמו כן, רצוי לנתח את הטיעונים שלהם ולהקדיש תשומת לב לאופן בו הם מציגים את הנושא.

מטרות הסקירה הספרותית

 • סקירה ספרותית מעניקה עבור הקוראים גישה פשוטה למחקר בנושא מסוים על ידי בחירה של איכויות גבוהות במאמרים או במחקרים אשר רלבנטיים, בעלי משמעות, חשובים ותקפים ומסכמת אותם לתוך דו"ח שלם.
 • מספקת נקודת התחלה מצוינת עבור חוקרים אשר מתחילים להכין מחקרים בנושא חדש בכך שהיא "מאלצת" אותם לסכם, להעריך ולהשוות ידע מקורי במסגרת התחום הרלבנטי.
 • מוודאת כי חוקרים אינם משכפלים עבודה אקדמית אשר נעשתה כבר בעבר.
 • יכולה לספק רמזים כמו אילו מחקרים עתידיים אפשר לבחון או להמליץ על תחומים שכדאי להתמקד בהם.
 • מדגישה ממצאים חשובים.
 • מזהה חוסר-עקביות, פערים וסתירות בספרות המדעית.
 • מספקת ניתוח מובנה של שיטות המחקר וגישות של מחקרים אחרים.

כללים מומלצים בכתיבה של סקירה ספרותית

 • מצאו נושא לכתוב עליו – הסתכלו בסילבוס של הקורס ובחרו בנושא שמעניין אתכם. מומלץ להתייעץ עם מנחה הקורס ולהקשיב להערות שלו. קראו חומר עדכני בנושא שבחרתם בו.
 • עברו על הספרות המוצעת בנושא – (א)  הסתכלו ברשימה הביבליוגרפית שממוקמת בסוף המאמר; (ב) הוסיפו גם מאמרים שאינם בהכרח משקפים את נקודת מבטכם.
 • קראו את המאמרים לעומק והעריכו אותם – (א) אילו הנחות של החוקרים או חלקם רלבנטיות עבור המחקר שלכם?; (ב) באילו שיטות מחקר הם השתמשו; (ג) העריכו וייצרו סינתזה את ממצאי המחקר ואת הממצאים שהוסקו; (ד) שימו לב למידת הפופולריות של התאוריות וכיצד הם השתנו או שלא השתנו במשך הזמן.
 • ארגנו מאמרים נבחרים באמצעות חיפוש של דפוסים ולפי פיתוח של תת נושאים – שימו לב  ל: (א) ממצאים שמשותפים/ מתחרים ביניהם; (ב) שניים או שלושה  טרנדים חשובים במחקר; (ג) התאוריות המשפיעות ביותר.
 • בחרו בהנחת עבודה – כתבו משפט אחד או שניים המסכמים את המסקנה אליה הגעתם בנוגע לטרנדים העיקריים ואת ההתפתחויות שבהם הבחנתם במחקר שלכם.
 • הסתכלו שוב ושוב על מה שכתבתם ; כשאתם כותבים סקירה ספרותית, אתם צריכים להתמקד בניתוח, לא בתיאור – עיינו במשפטי המפתח של כל פסקה. אם הייתם צריכים רק את המשפטים האלה, האם הייתם מעוניינים שהמחקר שלכם היה מציג עמדה ברורה, מפותח מבחינה לוגית, מההתחלה עד הסוף?